• Slide Contact

Vragen?

We horen graag van je!

Privacy statement House of Heroes

House of Heroes verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw gegevens

House of Heroes houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een evenement van House of Heroes hebben bijgewoond, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of vallen onder de financiële administratie. Het werk van House of Heroes wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u zich aanmeldt voor het bijwonen van een Nieuwe Members Middag. House of Heroes maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. House of Heroes heeft de ANBI-status.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van House of Heroes: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@houseofheroes. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. House of Heroes is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van House of Heroes, Berencamperweg 10, 3861 MC, Nijkerk.

 

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief, als lid, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan House of Heroes hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten. House of Heroes maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan House of Heroes haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van House of Heroes, telefonisch: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Contact met leden, donateurs en relaties

House of Heroes informeert haar leden en donateurs over haar werk per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

 

Bezoek aan onze website

House of Heroes gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Beveiliging

House of Heroes heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

House of Heroes houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons. Onze gegevens vindt u aan het eind van dit document.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

House of Heroes

Postbus 217

3840 AE  Harderwijk

T: 0341 – 424 785
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacy beleid House of Heroes - kerkgenootschap. Versie: mei 2018.

Het afgelopen jaar hebben we uitgebreid gereflecteerd en samen nagedacht over hoe we gemeente (willen) zijn in deze tijd.

In dit proces zijn wij tot de conclusie gekomen dat het seizoen van kerk zijn op de huidige manier binnen house of heroes ten einde is gekomen. we gaan over in een nieuwe vorm van gemeente zijn, met in de kern zogenaamde harvest homes (soort 'huisgemeenten') en gezamenlijke, maandelijkse, celebrations.

Vanaf 1 juni 2021 zal het youtube kanaal van house of heroes overgaan in harvest fields international.

elke zondag om 11:00 uur verzorgt harvest fields international een livestream met nationale en internationele sprekers, als een geluid van hoop voor nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wil je het werk binnen House of Heroes financieel ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken. Hartelijk bedankt!


Postadres:

House of Heroes · Postbus 217  · 3840 AE  Harderwijk

 

EMAILadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Rekeninggegevens:

IBAN: NL82ABNA0528528416

Tenaamstelling: Stichting Ondersteuning Kerkgenootschap House of Heroes
Plaats: Harderwijk
KvK-nummer: 50281658

 

ANBI:

Stichting Ondersteuning Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status van de Belastingdienst. Al uw giften aan House of Heroes zijn hierdoor belastingaftrekbaar.

 

House of Heroes ontvangt giften van bedrijven en particulieren en besteden die aan de kerk, projecten en werkers die hierin werkzaam zijn. House of Heroes is vrij in de besteding van de door haar ontvangen giften.

beleidsstuk vanaf 2021:

Kerkgenootschap House of Heroes zal per 1 juni 2021 haar activiteiten stoppen. Een aantal zaken zullen voor de afronding na 1 juni nog doorgezet worden. De exacte sluiting zal na de verdere afronding gecommuniceerd worden. 

Deze download  voorziet in deze publicatie.

 

meerjarenplan/beleidsstuk vanaf 2020:

Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over een meerjarenplan (beleidsstuk) welk meer inzicht geeft in de doelstelling, werkzaamheden, samenstellingen en financien. 

Deze download voorziet in deze publicatie.

 

meerjarenplan/beleidsstuk 2017-2020:

Deze download voorziet in deze publicatie.

 

statuten:

Deze download voorziet in de statuten Kerkgenootschap House of Heroes (RSIN 852438515).

Deze download voorziet in de statuten Stichting Ondersteunend Kerkgenootschap House of Heroes (RSIN 822650757).

 

 

FINANCIEEL VERSLAGen 2020:

Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download  voorziet in deze publicatie.

Stichting Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download  voorziet in deze publicatie.

 

 

FINANCIEEL VERSLAGen 2019:

Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

Stichting Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

 

FINANCIEEL VERSLAGen 2018:

Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

Stichting Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

 

FINANCIEEL VERSLAGen 2017:

Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

Stichting Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

 

FINANCIEEL VERSLAGen 2016:

Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

Stichting Kerkgenootschap House of Heroes beschikt over de ANBI-status en is daarom wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op onze website.

Deze download voorziet in deze publicatie.

 

AANVULLEND VERSLAG sponsor project HELD:

Deze download  voorziet in de publicatie 2020 van Held, het sponsor project van het kerkgenootschap. Zowel het operationele als het financiele wordt zelfstandig door een team opgepakt, wel is er toezicht vanuit het bestuur en opzieners op Held.

Deze download voorziet in de publicatie 2019 van Held, het sponsor project van het kerkgenootschap. Zowel het operationele als het financiele wordt zelfstandig door een team opgepakt, wel is er toezicht vanuit het bestuur en opzieners op Held.

Deze download voorziet in de publicatie 2018 van Held, het sponsor project van het kerkgenootschap. Zowel het operationele als het financiele wordt zelfstandig door een team opgepakt, wel is er toezicht vanuit het bestuur en opzieners op Held.

Deze download voorziet in de publicatie 2017 van Held, het sponsor project van het kerkgenootschap. Zowel het operationele als het financiele wordt zelfstandig door een team opgepakt, wel is er toezicht vanuit het bestuur en opzieners op Held. 

Deze download voorziet in de publicatie 2016 van Held, het sponsor project van het kerkgenootschap. Zowel het operationele als het financiele wordt zelfstandig door een team opgepakt, wel is er toezicht vanuit het bestuur en opzieners op Held. 

 

 

FINANCIEEL VERSLAGen 2015 2014 2013:

Deze download voorziet in het financieel verslag Kerkgenootschap House of Heroes 2015.

Deze download voorziet in het financieel verslag Stichting Ondersteunend Kerkgenootschap House of Heroes 2015.

Deze download voorziet in het aanvullen financieel verslag Project Held 2015.

Deze download voorziet in het financieel verslag Kerkgenootschap House of Heroes 2014.

Deze download voorziet in het financieel verslag Stichting Ondersteunend Kerkgenootschap House of Heroes 2014.

Deze download voorziet in het financieel verslag Kerkgenootschap House of Heroes 2013.

Deze download voorziet in het financieel verslag Stichting Ondersteunend Kerkgenootschap House of Heroes 2013.

 

 

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. House of Heroes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij House of Heroes of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Houseofheroes.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door House of Heroes.

Gebruik van Cookies

House of Heroes maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan House of Heroes de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Postadres:

Postbus 217 · 3840 AE Harderwijk

 

 

TELEFOON:

0341 424 785

 

E-mail:

info@houseofheroes.nl

 

 

Rekeninggegevens

IBAN: NL82ABNA0528528416
Tenaamstelling: Stichting Ondersteuning
Kerkgenootschap House of Heroes
Plaats: Harderwijk
KVK: 50281658

Financien@houseofheroes.nl

up

logo footer 2018

A family where

heroes were equipped,

empowered and sent

Merken

Merken

Merken

Merken


anbi