• Slide Contact

Privacy statement

in overeenstemming met de wet

Privacy statement House of Heroes

House of Heroes verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw gegevens

House of Heroes houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een evenement van House of Heroes hebben bijgewoond, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of vallen onder de financiële administratie. Het werk van House of Heroes wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u zich aanmeldt voor het bijwonen van een Nieuwe Members Middag. House of Heroes maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. House of Heroes heeft de ANBI-status.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van House of Heroes: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@houseofheroes. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. House of Heroes is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van House of Heroes, Berencamperweg 10, 3861 MC, Nijkerk.

 

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief, als lid, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan House of Heroes hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten. House of Heroes maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan House of Heroes haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van House of Heroes, telefonisch: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Contact met leden, donateurs en relaties

House of Heroes informeert haar leden en donateurs over haar werk per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

 

Bezoek aan onze website

House of Heroes gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Beveiliging

House of Heroes heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

House of Heroes houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons. Onze gegevens vindt u aan het eind van dit document.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

House of Heroes

Postbus 217

3840 AE  Harderwijk

T: 0341 – 424 785
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacy beleid House of Heroes - kerkgenootschap. Versie: mei 2018.

up

logo footer 2018

A family where

heroes were equipped,

empowered and sent

Merken

Merken

Merken

Merken


anbi