• Slide April

Presence

De aanwezigheid van God

Een belangrijke waarde binnen House of Heroes is de aanwezigheid van God. Een van de zeven B’s stuurt erop aan om mensen in de aanwezigheid van God te brengen. Hoe dit werkt en wat de Bijbel erover zegt, vragen we aan Daniël Renger onder andere oprichter van de bijbelsschool Kingdom Life College in Rotterdam en coach van het voorgangersteam van House of Heroes.

 

De aanwezigheid van God is een veelvoorkomend onderwerp in de charismatische setting.

Wat zegt deze term jou persoonlijk en hoe onderbouw je dit Bijbels?

Voor mij persoonlijk heeft dit onderwerp twee zijden. Enerzijds kan je de aanwezigheid van God ervaren door het herkennen van Gods vrede, liefde, goedheid en genade. Dit kan soms een enorme innerlijke emotie teweegbrengen waarin je ervaart dat onrust omslaat in vrede en je ervaart: God is hier. Dan verandert de atmosfeer om je heen en voel je dat er iets bovennatuurlijks gaande is – wat God is en waardoor je die liefde en vrede om je heen draagt.


De andere zijde van de medaille is dat Jezus zegt: “De heerlijkheid die U aan mij gegeven heeft, heb ik aan hen gegeven.” (Joh17) Dit spreekt over het herstel van wat er in de hof van Eden is misgegaan. Opnieuw mogen we Zijn heerlijkheid uitdragen in de relaties, ons karakter en in de manier waarop we ons werk doen. Het zijn van een gloriedrager is ten diepste leven zoals je bent bedoeld. Zoals een vis is gemaakt om te zwemmen en een vogel om te vliegen, zo is een mens gemaakt om God te dienen, Hem te verheerlijken, lief te hebben en daarvanuit de mensheid te dienen. Daarin ben je een gloriedrager.

 

Ik proef uit je woorden dat de aanwezigheid van God een realiteit is in jouw leven.

Kan je vertellen over je eerste ervaring hiermee?

Mijn allereerste ervaring was op achttienjarige leeftijd. De term ‘glorie’ of ‘heerlijkheid’ was mij nog niet bekend, waardoor ik het ook niet als dusdanig heb herkend. Het was tijdens een oproep die plaatsvond in mijn lokale gemeente. Ik lag op mijn knieën voorin. Er kwam iets over mij heen en ik begon in een nieuwe taal te spreken. Daarna heb ik wekenlang een enorme passie gehad om alleen maar God te zoeken. Zo heb ik daarna uren in tongen gesproken. Zelf wist ik niet eens dat dit in tongentaal was. Pas later begreep ik dat.
Terugkijkend, begrijp ik dat dit mijn eerste doop en vervulling met de Heilige Geest was, die gepaard ging met de aanwezigheid van God.

 

Wat hebben deze gebeurtenissen met jou gedaan?

Het heeft mij bewust gemaakt dat God heel reëel is. God is een levende God, die je persoonlijk wilt ontmoeten en je wilt aanraken. Dat heeft mij een enorme honger en blijvende passie gegeven naar de aanwezigheid van God. Daarom geloof ik dat een gemeente een plek moet zijn waar mensen de aanwezigheid van God ervaren.

 

De Bijbel laat ons zien dat God zichzelf bekend maakt als ‘Emmanuel’ wat ‘God met ons’ betekent. Toch ervaart men God niet altijd als dichtbij. Hoe kan dit?

Hier kan ik geen kant en klaar antwoord op geven. Er zijn hier verschillende redenen voor. In mijn leven heb ik een heel duidelijke openbaring ontvangen in een tijd dat ik God niet ervoer. Toen ging ik naar Hem toe en zei: “Heer ik voel helemaal niets meer van U”. Op dat moment zei Hij: “Je bent op een goede plek terechtgekomen.”

 

Hoe kan dat?

De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 1 dat er niemand is die God zoekt, zelfs niet één. En in Psalm 27 vers 8 staat: “Zoekt mijn aangezicht”. God gaf mij inzicht dat ik Hem niet uit eigen kracht zocht, maar dat wanneer ik Hem zou toestaan mij op te wekken om Hem te zoeken, het wel mogelijk zou zijn in mijn leven.


Een mooi beeld hiervan is de welbekende woestijnperiode waar je doorheen kunt gaan in je leven. In Hooglied staat geschreven: “Wie komt daar uit de woestijn leunend op zijn geliefde.” Het gaat erover dat je God soms juist niet ervaart omdat Hij je in het ‘niet ervaren’ hongeriger wil maken naar Hem, zodat je nog meer op Hem gaat leunen. Naast bijvoorbeeld afleiding, gebrek aan focus of zonde in je leven kan het ‘niet ervaren’ juist de aanleiding zijn om dieper in de aanwezig van God te komen.

 

bed book cup 1035pix 

House of Heroes gaat nog iets verder en heeft als een van de speerpunten ‘mensen brengen in de aanwezigheid van God’. Wat wordt hiermee bedoeld?

Iets wat de gemeente kan bieden, wat de wereld absoluut niet kan bieden is de ontmoeting met God! De mens is een geestelijk, emotioneel en spiritueel wezen. Als je alleen ratio weet te brengen, enkel kennisoverdracht, dan breng je niet veel verandering. Het is in de ontmoeting met God dat mensenlevens veranderen. Dat is het enige wat levens verandert.

 

Het is dus meer dan de woorden die gesproken worden?

Absoluut, Jezus zegt: “Mijn woorden zijn Geest en Waarheid.”. Dus het is niet alleen waarheid. Als je alleen maar waarheid brengt, zonder de geest is het kil. Er moet openbaring, Heilige Geest en de aanwezigheid van God bijzitten. Het is de aanwezigheid van God die harten zacht maakt, die mensen overtuigt, herstelt, bevrijdt, troost geeft, bemoedigt, openbaart.


Ik geloof dat een gemeente zonder de aanwezigheid van God net zo goed kan gaan voetballen of badmintonnen met elkaar. Dan heb je het gewoon leuk en ben je een horizontale vereniging. In een gemeente moet echter ook het verticale zitten. Dat is mijn passie; de kerk mag nooit alleen een horizontale beweging zijn. De kerk is de wereld een ontmoeting met God verschuldigd.

 

Waartoe leidt een ontmoeting met God voor jou persoonlijk?

Het leidt altijd tot verdieping. Ik heb tot nu toe geleerd om niet te zeggen: “Ik ga meer bijbel lezen en/of bidden.”. Daarentegen ga ik het gesprek aan met God en geef ik toe: “Heer ik heb het gewoon niet. Wilt u het mij geven?”. Dit brengt mij terug bij de trouw van God, omdat Hij het dan weer aanwakkert in mijn leven. Dat leidt bij mij altijd weer tot een stuk verdieping in mijn relatie met God.

 

Wat voor plaats heeft de aanwezigheid van God in de diensten van House of Heroes?

Hierin zie ik deze gemeente erg sterk bewegen in de grote samenkomsten. De hele samenkomst is gericht op de aanwezigheid van God. Dat is het kloppende hart van de aanbidding en de hosting. Alles is gericht op de aanwezigheid van God. Het is een van de heel waardevolle dingen dat in het DNA van de gemeente aanwezig is.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

up

logo footer 2018

A family where

heroes are equipped,

empowered and sent

Merken

Merken

Merken

Merken

Social

facebookyoutube


anbi

Copyright © HOH - HOUSE OF HEROES 2016 · All Rights Reserved
| WEBDESIGN: Unit ONE | WEBDEVELOPMENT: OVG