• Slide Maart

Opwekking

en transformatie

Vandaag hebben we een hart tot hart gesprek met Mattheus van der Steen, senior voorganger van House of Heroes. Hij deelt met ons zijn passie voor opwekking en transformatie.

 

Mattheus, al jaren gebruik je de woorden ‘opwekking en transformatie.

Kun je uitleggen wat je hiermee bedoeld?

‘Het woord ‘opwekking’ betekent dat iets wat dood was weer tot leven komt. Het grootste geschenk wat de mens kan ontvangen is eeuwig leven door Jezus’ dood en opstanding waardoor we voor altijd bij Hem mogen horen. Naast opwekking in deze persoonlijke context hebben we het ook over hele gebieden, steden en landen die worden veranderd door opwekking. Sleutels voor opwekking zijn bidden en vasten, daarbij vasthoudend aan Gods beloftes.

 

Het mooiste voorbeeld vanuit de Bijbel vind ik in het boek Handelingen (1:13-14). De discipelen hebben tijd apart gezet om te bidden en te wachten op de beloften van God. In die bovenkamer met máár 120 mensen kwam het geluid vanuit de hemel. Dit is het geluid waar wij ook naar streven. Ik noem ‘het geluid’ opwekking. De atmosfeer veranderde en de hemel raakte de aarde in Jeruzalem. Dezelfde mensen die veertig dagen eerder schreeuwden: “Kruisig hem” vroegen nu aan de discipelen: “Wat kunnen we doen om behouden te worden?”.  Op die dag werden er maar liefst drieduizend mensen gedoopt. In mijn beleving is dat opwekking.

 

Als we het in House of Heroes hebben over opwekking hebben we het over steden en gebieden die worden veranderd wanneer de hemel de aarde raakt.’

 

Hoe komt het dat dit thema je zo te pakken heeft?

‘Op veertienjarige leeftijd had ik nog nooit van het woord ‘opwekking’ gehoord. Ik groeide op in Pernis, een plek die ik niet als ‘opwekkingsomgeving’ bestempel. Toen ik gedoopt werd met de Heilige Geest heb ik het boekje Plunder de hel van Reinhard Bonnke en Goedemorgen Heilige Geest van Benny Hinn gelezen. Deze twee boeken hebben mij hongerig gemaakt naar meer. Soms voelde ik mij hierin alleen, maar ik heb toen veel tijd in het Woord van God doorgebracht. Dit heeft een diep verlangen opgewekt om het Koninkrijk van God te brengen.

 

Als je de Bijbel leest kan je er niet omheen. Daar waar Jezus kwam, waar Paulus kwam en waar de discipelen kwamen werden mensenlevens veranderd en dorpen en steden getransformeerd.’

 

Heb je zelf ooit één of meerdere opwekkingen meegemaakt?

‘Meerdere malen heb ik getuige mogen zijn van opwekking. Elke keer was dit op een eigen karakteristieke manier. In de Indiaase stad Bimavaram, met zo’n 110.000 inwoners, hebben we jaren geleden een grote campagne met duizenden hindoes gehouden. Velen van hen werden krachtig aangeraakt en hebben de Heer aangenomen. Dit had een enorm effect op de hele stad waaruit allerlei christelijke groepen en initiatieven zijn ontstaan als vrucht van deze campagne.

 

In Kosovo hebben we door hulpverlening aan moslims een enorme transformatie gezien onder de slachtoffers van de gruwelijk oorlog. Hier hebben we de kracht van Gods liefde gezien, waardoor mensen weer opgericht werden en slachtoffers en weduwen Bijbelstudies gingen leiden. Heel veel mensen zijn hier tot Jezus gekomen. Ook vandaag de dag gaat dit nog steeds voort.

 

Recentelijk zijn we actief in Myanmar. Niet alleen ontzettend veel mensen geven hun leven aan Jezus, maar we zien hier ook de christenen in het land bewegen in de kracht van de Heilige Geest. Het is op grote schaal normaal om de zieken te genezen. We zien dat steden en dorpen op z’n kop worden gezet door kinderen, tieners en ouderen die vervolgens het goede nieuws in de dorpen en steden brengen!’

 

Je beschrijft heel bijzondere gebeurtenissen.
Dit allemaal meegemaakt hebbende, wat voor indruk laat dit op je achter?

‘Het maakt indruk en ik ben dankbaar voor alle vruchten die er zijn, maar eigenlijk kijk ik niet terug. God geeft de vrucht. Vaak zie ik mijzelf als dat kleine jongetje met het lunchpakketje. Als ik mijn lunchpakketje ten dienste wil stellen van de Heer en bereid ben om te gaan, dan zorgt Hij voor de vermenigvuldiging. Talloze keren zien we dit in de bijbel. Denk maar aan de weduwe met het kleine beetje olie, David die het op moest nemen tegen Goliath en Mozes die met een staf in zijn hand een heel land vanuit slavernij in de vrijheid bracht. Juist de in onze ogen meest onbenullige dingen (red. kruikje olie, slinger en steen, staf) gebruikt God. Het lijkt misschien niet nuttig of veel te klein, maar als we dat niet eren kunnen we het zelfs missen.

 

Ik zie mijzelf dan ook niet als ‘de man van God’, ‘de apostel’, ‘profeet’, ‘evangelist’ of hoe mensen ook naar mij kunnen kijken. Ik ben gewoon Mattheus en ik wil Jezus volgen.’

 

Wat zie je als jouw kruikje met olie?

‘Geloof: de gave van geloof. Daar heb ik om gevraagd. De discipelen vroegen namelijk nooit om meer zalving, maar om meer geloof. Het is geloof dat de zalving vrijzet.’

 

Hoe heb je dit ontwikkeld?

‘Door het lezen van de Bijbel. Op zestien jarige leeftijd las ik dat Jezus zei: “Deze dingen zullen jullie ook doen en zelfs grotere” (joh14:12). Daar heb ik altijd aan vastgehouden. Verder heb ik mij omgeven door allerlei boeken van geloofshelden zoals; Anne van der Bijl, Reinhard Bonnke, Moeder Theresa en Benny Hinn. Deze hebben mij enorm bemoedigd.’

 

Ik heb het idee dat wanneer je spreekt over opwekking en transformatie je hier een beeld bij hebt - wat zie je voor Nederland als het gaat om opwekking?

‘Ik zie verschillende hubs; plaatsen zoals luchthaven Schiphol waar van alles gebeurd en waar internationaal verkeer plaatsvindt. Het zijn plekken van opwekking en transformatie waar mensen worden getraind en toegerust. Momenteel zie je door heel Nederland dat er verschillende scholen ontstaan in kerken en bedieningen die zeggen: “Wij willen de heiligen toerusten om te wandelen in de bovennatuurlijke kracht van God.”.

 

Wat ik ook zie is dat er momenten gaan komen dat wanneer je een bepaald dorp, restaurant, gemeente, bedrijf of plek binnenkomt waar christenen actief bidden – dat mensen spontaan Jezus willen volgen, genezingen plaatsvinden, mensen overtuigd worden van zonde en het uitroepen naar God. Dit is al eerder gebeurd in Nijkerk en staat bekend als de beroering van Nijkerk. Resultaat hiervan is o.a. de Bible belt en het enorme aantal hulpinstanties in omgeving Ermelo die tot stand zijn gekomen vanuit deze opwekking.

 

Tot slot is het geweldig om te zien dat tijdens een opwekking in slaap gevallen kerken weer in vuur en vlam komen te staan voor Jezus. Daarbij zie ik ook dat we een massale opwekking gaan meemaken samen met alle denominaties. Het vuur van de Heilige Geest is voor alle verschillende stromingen binnen de kerk. Er ontstaat steeds meer openheid voor de werking van de Heilige Geest in de kerken in Nederland. Dat is uniek!’

 

Wat zou je willen meegeven aan mensen die het lastig vinden om zich een beeld te kunnen vormen bij opwekking en transformatie?

‘Lees de Bijbel. Lees de Evangeliën en Handelingen. Daar waar Jezus kwam, daar was opschudding, verbijstering en verwarring. Mensen werden genezen, demonen uitgedreven en er was redding voor zondaren. Daar waar Jezus kwam werd het Koninkrijk van God gebracht. Hetzelfde gebeurde waar de discipelen kwamen. Er waren veel die geloofden, maar ze werden ook in de gevangenis gegooid. Er gebeurde van alles, maar onder al die druk lezen we dat de kerk van Christus Jezus groeide.’

 

Vorig jaar gaf je een vooraankondiging met betrekking tot bidden en vasten in 2018. Waarom is dit belangrijk voor de hele gemeente?

‘House of Heroes heeft een pioniersrol in Nederland en daar komt nu eenmaal weerstand bij kijken. De enige manier waarop we deze weerstand het hoofd kunnen bieden is door te bidden en vasten en God te aanbidden. Dit zien we ook in het leven van Koning Josafat (2Kron20:1-30). Er zijn beloften van God over ons land die nog niet vervuld zijn, ik geloof dat door bidden en vasten hier doorbraak in gaat komen.’

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

up

logo footer 2018

A family where

heroes are equipped,

empowered and sent

Merken

Merken

Merken

Merken

Social

facebookyoutube


anbi

Copyright © HOH - HOUSE OF HEROES 2016 · All Rights Reserved
| WEBDESIGN: Unit ONE | WEBDEVELOPMENT: OVG